Start
PODSUMOWANIE DEBATY O BĘDZINIE - "ZROZUMIEĆ MIASTO"
15.11.2018.
PODSUMOWANIE DEBATY O BĘDZINIE - "ZROZUMIEĆ MIASTO" 
 
W dniu 9 października 2018 r. odbyła się debata otwierająca cykl spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Moje Miasto pt. Zrozumieć Miasto. Pierwsze wydarzenie było organizowane przez geografów z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

W debacie wzięli udział:

  1. dr hab. Anna Runge -  geograf społeczny, geograf ludności. Autorka książki „Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski”
  2. dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko – geograf społeczno-ekonomiczny, specjalistka z zakresu miast i procesów metropolizacji. Autorka książek: „Targowisko miejskie w Będzinie”, ”Małe miasta w okresie transformacji – studium w regionie śląskim” oraz „Procesy metropolizacyjne. Teoria i praktyka”
  3. prof. dr hab. Jerzy Runge – Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej geograf społeczno-ekonomiczny – specjalista z zakresu metodologii geografii, geografii  ludności i osadnictwa, a także specjalista z zakresu złożonych układów osadniczych
  4. dr hab.  Sławomir Sitek – geograf ekonomiczny i ekonomista – specjalista z zakresu rynku pracy.  Autor książki: „Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych”. Autor wielu raportów i ekspertyz zakresu rewitalizacji miast
  5. dr Sławomir Pytel – geograf społeczno-ekonomiczny, specjalista z zakresu migracji, szczególnie seniorów oraz geografii turyzmu.  Autor książki „Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje” oraz wielu opracowań .m.in. „Migracje wewnętrze ludności w województwie śląskim”
  6. prof. UŚ dr hab. Urszula Myga-Piątek –specjalistka z zakresu krajobrazu kulturowego i geografii kultury. Autorka m.in. Monografii Będzina i książki „Krajobrazy Kulturowe. Aspekty typologiczne i ewolucyjne” -  Kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu, Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi, która prowadziła debatę.

Po wstępie wygłoszonym przez Prezesa Stowarzyszenia Janusza Piątka, zaproszeni prelegenci w 6 mikrowykładach zainicjowali rozmowę na temat stanu przestrzeni i potencjału społeczno-gospodarczego miasta. Omówiono m.in. potencjał przyrodniczy i kulturowy Będzina i jego krajobrazowe i środowiskowe konsekwencje, oceniono potencjał demograficzny miasta, ekonomiczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju lokalnego a także funkcje Będzina w nowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Bardzo istotnym elementem prezentacji były wyniki ponad 200 ankiet przedstawiające opinie mieszkańców na temat warunków życia w Będzinie.


Po części wykładowej  odbyła się otwarta dyskusja z udziałem mieszkańców. Skoncentrowano się na problemie  źródeł i przyczyn kryzysu przestrzeni centralnych miasta i sposobów przezwyciężenia problemów śródmieścia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją omawianych zagadnień (wnioski naukowe) i oraz galerią zdjęć:

  Prezentacja (pdf)

  Galeria

Zmieniony ( 15.11.2018. )
 
następny artykuł »