Start arrow Aktualności arrow Froh VI - podsumowanie
Froh VI - podsumowanie
23.10.2018.

Froh VI - podsumowanie

 

Rok 2018 jest w historii naszego kraju wyjątkowy - mija 100 lat od pamiętnej daty 11 listopada 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość. Dla uczczenia tej rocznicy członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego "Moje Miasto" wspólnie z Komisją Krajobrazu Kulturowego PTG, pracownikami i studentami Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz Stowarzyszeniem Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, zorganizowali VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, konferencję, której tematem było: "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania".

 Image

 
Tematyka tegorocznej konferencji była poświęcona  omówieniu wartości krajobrazowych i przyrodniczo-kulturowych obszaru, dawnego styku granic trzech państw zaborczych, który ma szczególny i symboliczny wymiar w skali naszego kraju.

Forum było pośrednio związane z utrwaleniem historii oraz upamiętnieniem i ochroną wartości tego miejsca dla przyszłych pokoleń. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, upamiętnienie to wymaga specjalnego podejścia oraz odpowiedniego przekazu ukazującego wolność i niepodległość Polski oraz swobodę życia w otwartych granicach w Unii Europejskiej.

W tegorocznym FROH wzięło udział blisko 50 uczestników. O doniosłości podjętej problematyki  świadczy fakt obecności przedstawiciela polskiego parlamentu w osobie Pani Barbary Dolniak wicemarszałek sejmu, która w swym wystąpieniu podkreśliła wagę i skuteczność inicjatyw oddolnych  oraz wolę współdziałania stowarzyszeń lokalnych.

Forum było sekwencyjnym przeglądem zmian wyglądu i roli  tego miejsca od końca XIX w. do czasów współczesnych. Rozpatrywano wielokierunkowe możliwości odnowienia: w sensie fizjonomiczno-estetycznym, społecznego, przyrodniczym, kulturowym, symbolicznym i historycznym. Istotne miejsce zajęły referaty poświęcone turystycznemu udostępnieniu tego węzłowego obszaru. Tomasz Szewczyk, kierownik Zespołu ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach, zaprezentował już realizowane po mysłowickiej stronie Trójkąta projekty rewaloryzacyjne. Podkreślano również potrzebę połączenia tego peryferyjnego dla Sosnowica i Mysłowic obszaru  systemem ścieżek rowerowych i szlaków wodnych.

Podsumowaniem konferencji było odczytanie przez dr hab. prof. UŚ Urszulę Mygę - Piątek, prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ,  preambuły do uchwały powołania Parku Kulturowego. Pismo z propozycją, którą przyjęli uczestnicy konferencji, zostało przekazane przedstawicielom  urzędów Sosnowca i Mysłowice.

Image 

 

Forum zakończyło sie wręczeniem medali pamiątkowych przez prof. Marka Brańskiego i Mateusza Bochenka, doradców prezydenta Sosnowca oraz Janusza Piątka, prezesa Stowarzyszenia "Moje Miasto". Forum zakończyło się przejściem krajoznawczym na Trójkąt Trzech Cesarzy.


 
 
 

 

 

  FROH - Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych

 Przegląd realizacji projektu:

- Froh V - relacja
- Froh V - piąta edycja Forum
- Froh IV - relacja
- Froh IV - czwarta edycja Forum
- Froh III - relacja 
- Froh III - trzecia edycja Forum
- Froh II - relacja
- Froh II - druga edycja Forum
- Froh I - relacja
- Froh I - pierwsza edycja Forum 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zmieniony ( 25.10.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »