Start arrow Aktualności arrow DEBATA O BĘDZINIE - "ZROZUMIEĆ MIASTO"
DEBATA O BĘDZINIE - "ZROZUMIEĆ MIASTO"
01.10.2018.

DEBATA O BĘDZINIE -  "ZROZUMIEĆ MIASTO"

 

W dniu 9 października o godz. 18.00 w siedzibie PW Pasek przy ul. Małobądzkiej 101 odbędzie się debata o mieście, na którą zaprasza Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego "Moje Miasto". Nawiązanie do debaty wygłoszą pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

 

  Image

Fotografie: Google Maps 

Formuła spotkania

Wypowiedzi w formie mikrowykładów grupy 6 ekspertów – geografów, pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi, którzy przedstawią diagnozę Będzina pod kątem wielu aspektów: środowiska przyrodniczego – dziedzictwa kulturowego – krajobrazu, ludności, gospodarki – funkcji miasta – przestrzeni, warunków życia.  Analizy te pokażą Będzin na tle najbliższego sąsiedztwa miast metropolii. W kolejnym etapie spotkania eksperci zdefiniują obiektywne przyczyny  problemów miasta. W podsumowaniu  zaproszą do głosu zebranych uczestników.

Debata jest pierwszą z serii rozmów o Będzinie pod wspólnym tytułem „Zrozumieć miasto”. W kolejnych, organizatorzy planują zaprosić inne grupy profesjonalistów: m.in. historyków, archeologów, ekologów, klimatologów, specjalistów z zakresu ochrony środowiska, urbanistów itp.

 

 

Zapraszamy do wspólnej rozmowy na następujące tematy:

  • zasoby przestrzeni Będzina i potencjał przyrodniczy i kulturowy jako podstawa do kreowania nowoczesnego wizerunku miasta,
  • potencjał demograficzny na tle innych miast Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
  • funkcje miasta, w tym funkcje metropolitalne oraz powiązania funkcjonalne z miastami sąsiednimi,
  • przyczyny kryzysu centrum Będzina i możliwości jego przezwyciężenia,
  • analiza potrzeb i oczekiwań oraz warunków życia mieszkańców w stosunku do zasobów przestrzeni Będzina (prezentacja wyników niezależnych badań ankietowych),
  • prognozowane kierunki rozwoju miasta.

 

Celem spotkania jest:

  • swobodna wymiana spostrzeżeń i poglądów na temat kondycji przestrzeni miejskiej i jakości życia w Będzinie,
  • diagnoza realnych źródeł kryzysu przestrzeni śródmiejskich i próba wskazania działań naprawczych,
  • określenie dominujących funkcji miasta, wynikających z zasobów przyrodniczych i kulturowych, umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w stosunku do miast ościennych.

Do udziału w debacie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli będzińskich stowarzyszeń, przedsiębiorców, kandydatów do władz miasta i powiatu, samorządowców, osoby zainteresowane życiem i funkcjonowaniem miasta Będzin.

 

Dojazd i parking:

Osoby przybywające samochodami mają możliwość pozostawienia pojazdów na parkingu za budynkiem .

Dojazd: jadąc ulicą Małobądzką (od Sosnowca) należy skręcić pod budynek 101 , następnie zjechać wzdłużnie w rejon bramy i udać się na miejsca postojowe na placu mijając wcześniej szlaban.

 

 Lokalizacja Parkingów 

 

 

Zapraszamy, wstęp wolny.


 

Zmieniony ( 09.10.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »