Start arrow Projekty arrow Osiedla patronackie arrow Zagłębiowskie Osiedla patronackie
Zagłębiowskie Osiedla patronackie
17.07.2016.
Projekt szlaku turystycznego "Zagłębiowskie osiedla patronackie", współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Image


 
Celem projektu to opracowanie koncepcji turystycznego szlaku łączącego najciekawsze osiedla patronackie miast Zagłębia Dąbrowskiego z jednoczesną propozycją rewitalizacji wybranych obiektów w sferze materialnej jak i społecznej.

 

ZAGŁĘBIOWSKIE OSIEDLA PATRONACKIE 

 

Oddajemy do rąk Państwa  niniejszą  publikację (do pobrania w pdf, wersja drukowana dostępna w siedzibie stowarzyszenia), ktora  omawia genezę i specyfikę wybranych osiedli patronackich Zagłębia Dąbrowskiego, pełni  również  rolę  dokumentacyjną.  Książka  jest  napisana  w  formie  przewodnika przez  członków  i  sympatyków naszego  Stowarzyszenia  i  w  znaczącej  części  jednocześnie, pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera mapy,  które  ilustrują  lokalizację  wybranych  najcenniejszych  osiedli  a  jednocześnie prezentuje, w formie katalogu fotografii, zachowane zespoły osadnicze. Tym samym może być dokumentem stanu zachowania osiedli patronackich w drugiej dekadzie  XXI  w. i  być  wykorzystywana,  jako  studium  porównawcze  w  analizie mieszkaniowej architektury robotniczej prowadzonej w przyszłości. Publikacja przede  wszystkim  proponuje  utworzenie  szlaku  turystycznego  po  zagłębiowskich, historycznych osiedlach, oferując czytelnikowi odwiedzenie tych miejsc.
 


Image

  
Liczymy,  że  dzięki  naszej  publikacji,  wskazane  miejsca  będą  odwiedzane,  ożywione  gwarem  turystów,  a  tym  samym  zasłużą  na  uwagę  właścicieli  i  administratorów  na  należną  im  restaurację  i  tym  samym  na  realną  rewitalizację.  Mamy  nadzieje,  że  w  jakimś  stopniu,  przyczynimy  się  tym  samym  do  procesu odnawiania  i  upamiętniania  tych  miejsc,  a  także,  że  ich  materialna,  estetyczna  i  symboliczna  kondycja  oraz  ranga  zostanie  na  tyle  ugruntowana,  że  osiedla  te zostaną trwałym zapisem treści regionalnego krajobrazu. 

 

 Zapraszamy do pobrania plików projektu:

Mapa zbiorcza Osiedla Patronackie Zagłębia Dąbrowskiego (jpg)
Publikacja - wersja elektroniczna (6,1MB) pdf

 

 

 

 

Projekt został dofinasowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - 2016r.

Image

 

 

Jako jeden z elementów projektu odbyła się konferencja Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych (FROH) edycja V.

 Pierwszy dzień konferencji 10 czerwca, był równocześnie dniem otwarcia tegorocznej Industriady, obydwa wydarzenia gościły  na terenach Galerii "Elektrownia" w Czeladzi.
Konferencja  odbyła się w godzianch przedpołudniowych, a "rozruch" Industriady w godzinach wieczorno - nocnych gdzie w tym dniu w Czeladzi można było znaleźć coś historczyczno-naukowego oraz kulturowego (spektakl wieczorny performance).
 

Więcej o FROH >> wiecej >> 

Zmieniony ( 15.11.2016. )