Start arrow Warto wiedzieć arrow Czeski i polski Będzin
Czeski i polski Będzin
29.10.2007.

Miasta pogranicza cechowała często różnorodność kulturowa i etniczna. Nie inaczej było w przypadku Będzina… Kontakty Będzina z Czechami dotyczą zarówno początków miasta, ale także osób związanych z jego historią. W drugiej połowie IX wieku państwo Wiślan, w skład którego wchodził gród będziński, zostało podbite przez władcę państwa wielkomorawskiego – księcia Świętopełka (870 – 894). W pierwszej połowie X wieku Małopolska dostała się pod panowanie Przemyślidów. Tym samym Będzin stał się częścią Czech, którymi władała wówczas wspomniana dynastia. Już wtedy przebiegał tu ważny szlak handlowy Kraków – Praga.

Sytuacja polityczna zmieniła się za czasów panowania Mieszka I (965 – 992), który w latach 80 – tych X wieku zajął całą Małopolskę, na stałe włączając te ziemie, w skład państwa polskiego. Tego też właśnie okresu dotyczy legenda związana z założeniem Będzina. Opowiada ona o czeskim rycerzu imieniem Benda, który za wierną służbę, podczas wypraw wojennych u boku Bolesława Chrobrego (992 – 1025) otrzymał na własność ziemie nad Czarną Przemszą. I właśnie to on według podania miał wybudować na wzgórzu zamkowym potężny gród, a na pamiątkę tego wydarzenia jego imię stało się nazwą przyszłego miasta. Za czasów Władysława Hermana (1079 – 1102) doszło do najazdów wojsk czeskich kierowanych przez księcia Brzetysława II (? – 1100) na polskie pogranicze. Nie ominęły one również Będzina. W latach 1300 – 1305 na tronie polskim zasiadał król Czech Wacław II (1278 – 1305). Wówczas Będzin ponownie znalazł się pod zwierzchnictwem dynastii Przemyślidów.

Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370) w roku 1345 doszło do wojny, pomiędzy królem Polski a władcą Czech Janem Luksemburskim (1310 – 1346). W wyniku kampanii, wojska czeskie próbowały zdobyć nie tylko sam Kraków, ale także będziński zamek. W tym samym roku wojska polskie i węgierskie pokonały pod Pogonią (koło Będzina) oddziały Luksemburczyka, zmuszając go ostatecznie do zawarcia rozejmu. Na mocy pokoju namysłowskiego, zawartego w roku 1348, pomiędzy królem Polski a władcą Czech, miasto nieoczekiwanie znalazło się na granicy z Królestwem Czeskim. Dziesięć lat później, Będzin został lokowany na prawie magdeburskim, a pierwszym jego wójtem został Czech, Hinko Ethiopus.

W latach 1415 – 1434 na zamku będzińskim urząd burgrabiego sprawował Mikołaj Siestrzeniec herbu Kornicz. Jego ród był blisko związany zarówno ze Śląskiem jak i Królestwem Czeskim, gdzie żyło wielu Korniczów. To właśnie osoba Mikołaja pośredniczyła w imieniu Władysława Jagiełły (1386 – 1434) w negocjacjach z czeskimi husytami, pomagając im nie rzadko w przekraczaniu granicy i zdobywaniu niezbędnego zaopatrzenia.

Dariusz Majchrzak

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »